top of page

Instrumenten

Unique Sources zet tools in ter ondersteuning van persoonlijke en organisatieontwikkeling. Ze zullen je informeren over organisatieprocessen, teamprestaties weerspiegelen en inzicht geven in waardesystemen, denkpatronen, voorkeuren in leiderschapsstijlen en culturele verschillen. Wij van Unique Sources hebben een licentie om met de volgende tools te werken.

Image by Arie Wubben
Diversity Icebreaker logo
disc-logo-quad.png
Management drives logo.jpg
irc-logo.png
Diversophy logo.png
BVC Barret logo.png
MIDAS-Profile-Logo_hi-res-02-1.jpg
ConnectionScan_edited.jpg

Management Drives

Management drives

Management Drives verbetert de prestaties van organisaties, teams en mensen. Om dit te bereiken wordt Management Drives op verschillende, concrete manieren ingezet. Management Drives kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij individuele coaching, om teamwerk en teamprestaties en organisatiedynamiek te verbeteren, zelfs om organisatieculturen te analyseren. De online vragenlijst, gebaseerd op het onderzoek van Dr. Clare W. Graves, genereert een profiel. Dit profiel biedt een verrassende kijk op wat mensen drijft, hoe ze zich in een team gedragen en op de cultuur van dat team. De resultaten en discussies bieden herkenning en inzicht, en een uitstekende start voor het verbeteren van de teamresultaten en het veranderen van de teamcultuur.

Het uitwisselen van verschillen en overeenkomsten in profielen binnen een team leidt tot analyse van onderliggende waardesystemen en verbetert de teamsamenwerking. Doordat elk profiel uniek is, groeit het respect voor verschillen. Het herkennen van verschillende managementstijlen, besluitvormingsprocessen en groepsprofielen kan allemaal bijdragen aan het verbeteren van de resultaten van teams en organisaties.

Diversity Icebreaker

Diversiteit IJsbreker/ Trialoog

Diversity Icebreaker, ook bekend als Trialogue™, is een dynamisch groepstrainings- en ontwikkelingsconcept dat gebaseerd is op een vragenlijst die de voorkeuren meet op het gebied van communicatie, teamwerk en probleemoplossende stijlen. Het is ontwikkeld door Bjørn Z. Ekelund van Human Factors in Noorwegen. De klassieke Trialogue™-workshop begint met het vragen van individuen om hun eigen voorkeuren in kaart te brengen met behulp van de vragenlijst. Vervolgens worden de deelnemers in dynamisch groepswerk aangemoedigd om hun eigen voorkeuren en hun percepties van anderen te bespreken, waardoor een leuke en motiverende omgeving wordt gecreëerd om na te denken en manieren te vinden om effectiever samen te werken.

Trialogue™ verschilt van veel concepten die in de managementpraktijk worden toegepast. Met behulp van drie categorieën genaamd Rood, Blauw en Groen, is de vragenlijst niet bedoeld om individuen te labelen in afzonderlijke typen, maar biedt een profiel van voorkeuren voor deze drie fundamentele interpersoonlijke stijlen, waardoor individuen meer ruimte krijgen om hun flexibiliteit en interactie met anderen te verkennen.

Intercultural Readiness Check

IRC

Intercultural Readiness Check

De Intercultural Readiness Check (IRC) is een van de toonaangevende instrumenten voor het beoordelen van interculturele competenties, ontwikkeld door Ursula Brinkmann en haar team. Meer dan 25.000 mensen van over de hele wereld hebben het IRC ingevuld om na te denken over hoe ze hun interculturele effectiviteit kunnen verbeteren.

Het IRC beoordeelt individuen op vier essentiële interculturele competenties:

- Interculturele gevoeligheid: hoe actief ben je geïnteresseerd in andere mensen, hun culturele achtergronden, behoeften en perspectieven? Hoeveel merk je op als je met mensen uit andere culturen omgaat?

- Interculturele communicatie: hoe bewust ben je bij het communiceren met anderen? Hoe effectief past u uw stijl aan om aan hun verwachtingen en behoeften te voldoen?

- Commitment opbouwen: hoeveel investeert u in het ontwikkelen van relaties en diverse netwerken? Hoe creatief ben jij in het ontwikkelen van oplossingen die voldoen aan de belangen van verschillende stakeholders?

- Omgaan met onzekerheid: hoe goed gaat u om met de complexiteit van grotere culturele diversiteit? Hoe effectief gebruik je culturele diversiteit als bron van leren en innovatie?

MIDAS

MIDAS

Multiple Intelligences Development Assessment Scales

Breng de kracht van de meervoudige intelligenties in uw persoonlijke, educatieve, loopbaanontwikkeling en professionele leven.

MIDAS™ is gemaakt door Branton Shearer, Ph.D. in 1987 als een middel om iemands intellectuele prestaties, loopbaanontwikkeling en persoonlijke voldoening te verbeteren. Het MIDAS™-profiel is beschreven als het Zwitserse zakmes van zelfbeoordelingen dat mensen leidt naar een diepere waardering voor hun intellectuele en creatieve leven.

De acht meervoudige intelligenties, namelijk taalkundig, wiskundig, interpersoonlijk, intrapersoonlijk, ruimtelijk, kinesthetisch, muzikaal en naturalistisch, worden aangegeven in een zelfevaluatieprofiel, dat men kan gebruiken om uit te rekken en af te stemmen op hun beroepsleven.

“Voor zover ik weet, vertegenwoordigt de MIDAS de eerste poging om de meervoudige intelligenties te meten, die zijn ontwikkeld volgens standaard psychometrische procedures. ”
Howard Gardner, Harvard University

Disc

DISC

Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Consciëntieusheid

In 1928 werden de DISC-dimensies voor het eerst beschreven in William Moulton Marstons boek 'Emotions of normal people'. Marston identificeerde vier primaire emoties en de daarmee samenhangende gedragsstijlen, die we tegenwoordig kennen als Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Consciëntieusheid.

DISC kan heel goed worden gebruikt voor:

  • redeneren uitleggen in selectieprocessen;

  • identificeren van (persoonlijke) leiderschapsstijlen;

  • het doorvoeren van reorganisaties en verandertrajecten;

  • oplossen van conflicten;

  • teambuildingsprocessen of het vergroten van de teameffectiviteit.

Diversophy

Diversofie

Diversophy® is een krachtig spel dat je helpt om succesvol om te gaan met mensen met een andere achtergrond en om de dynamiek van je eigen cultuur te begrijpen.  Diversophy®  brengt mensen samen, niet alleen om over elkaars culturen te leren,  maar om op een heel menselijke manier te verbinden. Spelers worden verrijkt door elkaars verhalen, waarden, kennis en vaardigheden.  De 'wij versus zij'-mentaliteit wordt vervangen door wederzijdse waardering.
Er is een grote selectie interculturele leerspellen beschikbaar voor begeleiders, trainers, bedrijfseigenaren, docenten, maatschappelijk werkers en individuen. De spellen worden over het algemeen gespeeld in kleine groepen met een kaartspel met themakaarten. De deelnemers reageren om de beurt op 5 soorten vragen en uitdagingen die op de kaarten staan en bespreken hun reacties met elkaar.
Diversophy®-spellen zijn er in verschillende formaten, zoals:
— Als een volledige game gericht op een specifieke cultuur, cultureel onderwerp of te ontwikkelen cultureel relevante vaardigheden
— Als minigame, met een kleinere selectie kaarten, praktischer voor minder groepen of kleinere eenmalige leerevenementen

Barret Cultural Transformation Tool

Barrett Culturele Transformatie Tool

Methode van Richard Barrett om waardesystemen van mensen en organisaties te identificeren. Het rendement van waardegedreven organisaties is een stuk hoger dan het rendement van organisaties waar de waardesystemen van individuen niet synchroon lopen met die van de organisatie.

Meer achtergrondinformatie in de boeken van Richard Barrett: "Liberating the corporate soul" en "Building a Values-Driven Organization: A Whole-System Approach to Cultural Transformation".

Connection Scan

Connection Scan

Connection Scan is een uniek en krachtig diagnostisch hulpmiddel dat communicatie tussen mensen in een team, een afdeling of zelfs een hele organisatie blootlegt. Het kan de prestaties verbeteren met nieuwe inzichten in communicatie.

Verbindingsscan stelt u in staat om kwesties van politiek, kliekjes, inclusie, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen aan te pakken
Het ziet eruit als een MRI-scan en toont hotspots van actieve verbindingen en koele zones van inactiviteit in een netwerk van menselijke relaties. Kijken naar een Connection Scan is als kijken in het brein van uw organisatie om de paden van verbinding en activiteit te zien. Scans zijn gemakkelijk te begrijpen en onthullen patronen in relaties tussen mensen die je nog nooit eerder hebt gezien.

In een genetwerkte wereld stimuleren verbindingen de prestaties. In een onderling verbonden wereld is het vermogen om menselijke netwerken te begrijpen en te beïnvloeden van vitaal belang voor individuele leiders, teams, organisaties en samenlevingen om te slagen.

Connection Scan maakt gebruik van grensverleggende Artificial Intelligence om visualisaties te maken die laten zien hoe mensen met elkaar verbonden zijn. Door complexe netwerken van relaties nauwkeurig te visualiseren geeft het unieke inzichten, onthult het nieuwe betekenissen en maakt het relaties beter te begrijpen en te veranderen.

Nu "Command and control" is vervangen door "Connect and Collaborate" is het web van informele relaties die mensen in uw organisatie met elkaar verbinden belangrijker dan ooit geworden.

bottom of page